USA _ S&P 500 Daily Time Frame

USA _ S&P 500 Daily Time Frame
Στο επισυναπτόμενο διάγραμμα μπορείτε να δείτε ότι το χθεσινό break out της μεσοπρόθεσμης Bearish Trend Line, αποδεικνύεται ότι είναι whipsaw technical breakout ( χρειάζεται ένα χρονικό φίλτρο 3 τtime series  για να είναι έγκυρος ο χαρακτηρισμός  Whipshaw), καθότι ο δείκτης εχθές επέστρεψε βίαια κάτω από το trend line μετά την ανοδική διάσπαση και σήμερα συνεχίζει να κινείται κάτω από την εν λόγω μεσοπρόθεσμη πτωτική γραμμή αντίστασης. Ωστόσο , εάν στο στενό εύρος του βραχυπρόθεσμου χρονικού ορίζοντα ( 4 time series ), ο δείκτης κινηθεί πάνω από τις 3194 μονάδες, τότε το break out θα θεωρηθεί έγκυρο και θα ανοίξει το τεχνικά το δρόμο για τις 3242 και 3.300 μονάδες

Σημαντικό τεχνικό στοιχείο είναι η αύξηση της μεταβλητότητας ( Volatility), γεγονός το οποίο επικουρικά δείχνει ενδεχόμενη αλλαγή της προηγηθείσας τάσης.
Αναμένουμε να δούμε εάν διασπάσει  την bullish curve line στο neck line των 3.109 μονάδων  ( yellow red line) , το μέσο-βραχυπρόθεσμο Bullish Support Line ( Blue Line) στα επίπεδα των 3.086 μονάδων, καθώς και εάν η μεταβλητότητα δημιουργήσει επιβράδυνση στο momentum , εάν οι τιμές κινηθούν κάτω από την 2/1 της Gann Fan στα επίπεδα των 3.065 μονάδων
Οι παραπάνω συνδυαστικές επιβεβαιώσεις, εάν επιβεβαιωθούν βραχυπρόθεσμα θα αλλάξουν το κλίμα στον δείκτη και θα δημιουργήσει συνθήκες για διευρυμένη διόρθωση με σημείο αναφοράς τα επίπεδα των 4/1 Gann Fan ( Round Handle Support – σημείο αλλαγής μεσοπρόθεσμης τάσης  ).


S&P 500 1H Bearish Butterfly -3180,28 < Range of the Prices D < 3219


ALPHA OMEGA SWING TRADING Daily Time Frame & EKTA 600
Sell Signal has occurred by Swing Trading System and 3041 +/- 20 units is detected as a short term target as signal remain active
*** If index break out 3190 units then it will open the way to retest the previews long term high
(This is not a recommendation, it is only my opinion)
For further assistance and information on how to invest or how to make trading in all asset classes of the world, please feel free and contact me at any time
Vassilis Argiropoulos
Investment Broker | Derivatives Trader | Investment Consultant & Advisor
| Asset Management Special
Tel : GR +30 6944895870 , UK +44 7963 309936
Disclaimer:
Information, opinions and analysis contained herein are based on sources believed to be reliable, but no representation, expressed or implied, is made as to its accuracy, completeness or correctness. The opinions contained herein reflect our current judgment and are subject to change without notice. We accept no liability for any losses arising from an investor’s reliance on or use of this report. This report is for information purposes only and is neither a solicitation to buy nor an offer to sell securities


Start typing and press Enter to search