ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ

( ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ) #ATG(Daily time frame )

 

The solid positive trend with low momentum in the long-term time horizon remains active. The Mid Term horizon occurs as a resistance linear trend line around 920-927 units and the index needs more volume to breakout Additionally, some oscillators have created negative divergences and possible correction is near

Μια διόρθωση είναι πιθανόν να εκδηλωθεί το 1ο δεκαήμερο του νέου έτους και είτε ο ΓΔ θα παραμείνει πλάγια βραχυπρόθεσμα σε αυτά τα επίπεδα είτε θα κάνει ένα ανοδικό προς τις 934 με 940 μονάδες πριν την αναμενόμενη διόρθωση.

Το σενάριο να συνεχίσει την συσσώρευση και να κινηθεί προς το στόχο 1, είναι πολύ πιθανό να εξελιχθεί ως πρωτεύων σενάριο και θα εξαρτηθεί από την αντίδραση των διεθνών αγορών στην αρχή της νέας χρονιάς.

Follow me: https://twitter.com/V_Argiropoulos

Vassilis Argiropoulos Investment Broker | Derivatives Trader | Investment Consultant & Advisor Certified Technical Quantitative

Analyst Tel : GR +30 6944895870 , UK +44 7963 309936 Tel : GR +30 6944895870 , UK +44 7963 309936

Email:Vassilis.argiropoulos@yahoo.com

https://twitter.com/V_Argiropoulos

https://www.linkedin.com/in/investmentbroker/

Home

Disclaimer: This is just my own analysis and opinion for discussion and is not trading advice. Kindly do your own due diligence and trade according to your own risk tolerance.

Warning: Trading Futures, Forex, CFDs and Stocks involve a risk of loss. Please consider carefully if such trading is appropriate for you. Past performance is not indicative of future results.

Articles and content on this website are for entertainment purposes only