Μεγάλοι στόχοι, μικρά βήματα!  

Μεγάλοι στόχοι, μικρά βήματα!    

Όταν υπάρχουν μεγάλα επιχειρηματικά όνειρα, όταν υπάρχουν μεγάλοι στόχοι και σημαντικά οράματα, υπάρχει και μια προϋπόθεση που δεν πρέπει να παραλείπεται. Ο λόγος για την προϋπόθεση της αναγνώριση της αξίας των μικρών βημάτων. Όταν οι στόχοι είναι μεγαλύτεροι από εμάς, ο μόνος τρόπος να τους επιτύχουμε, είναι ο βηματισμός προς την κατεύθυνση που θέλουμε να πάμε με μικρά και σταθερά βήματα.

Είναι πολύ σημαντικό να δεσμευόμαστε σε μικρούς και ρεαλιστικούς στόχους. Τόσο μικρούς που η καθημερινή εφαρμογή τους να μην επιδέχεται καμία αλλαγή. Έτσι ενώ τα μεγάλα βήματα έχουν μεγάλο αντίκτυπο, τα μικρά βήματα οδηγούν στις μεγάλες αλλαγές.

Αυτό συμβαίνει γιατί τα μικρά βήματα βοηθούν στην απεμπλοκή από την αδράνεια και τη μετάβαση στην διαδικασία της εξέλιξης. Η μικρή κίνηση δεν επιτρέπει την εξαίρεση, με αποτέλεσμα η προοδευτική εξέλιξη να συνεχίζεται. «Ένα ταξίδι χιλίων μιλίων ξεκινά με ένα μόνο βήμα» λέει μια κινεζική παροιμία και η επιτυχία γεννά επιτυχία δείχνει η εμπειρία. Τα μικρά βήματα ελαχιστοποιούν τις πιθανότητες αποτυχίας και συμβάλουν στην επίτευξη μικρών επιτυχιών. Σταδιακά τα μικρά βήματα φέρνουν εντυπωσιακά κέρδη και παρέχουν μια ευκαιρία για εξάσκηση, μάθηση και προσαρμογή! Επιπλέον εξασφαλίζουν σιγουριά πως η προσπάθεια δε θα χρεοκοπήσει!

Τα μικρά βήματα προωθούν την εδραίωση νέων συνηθειών αφού δεν επιτρέπουν τις αναβολές. Σε ένα επιπλέον επίπεδο συμβάλουν στην αποφυγή της κόπωσης που επιφέρουν οι αποφάσεις. Επίσης επιτρέπουν τη λειτουργικότερη διαχείριση άλλων σκέψεων, του γνωστικού φορτίου και επιτρέπουν την καλύτερη διαχείριση στόχων που εκτελούνται παράλληλα.

Η ευεργετική τους δράση στα πλαίσια των ομάδων

Τα μικρά βήματα δημιουργούν μια ευεργετική δυναμική και στη διαχείριση ομαδικών έργων. Οι έρευνες αποδεικνύουν πως η αύξηση στην παραγωγικότητα των ομάδων συνδέεται με μια αργή αλλά σταθερά προοδευτική απόδοση σε εφικτούς στόχους. Με  άλλα λόγια μια προοδευτικά αναπτυσσόμενη ομάδα οδηγεί σε υψηλότερη παραγωγικότητα και δημιουργικότητα. Όταν η ομάδα γνωρίζει ότι  οι στόχοι της είναι επιτεύξιμοι, έχει αποδειχθεί ότι δουλεύει με καλύτερες επιδόσεις. Επιπλέον η μετατόπιση της εστίασης στο τελικό αποτέλεσμα προωθεί την ομάδα στην ολοκλήρωση του στόχου. Η σταδιακή διαδικασία προόδου έχει αποδειχθεί ως η καλύτερη εργασιακή εμπειρία για τους εργαζομένους η οποία και οδηγεί σε ολοένα και μεγαλύτερη αποδοτικότητα.

Συνολικά η διαχείριση ενός έργου μέσα στην ομάδα πρέπει να βασίζεται στη διάσπαση τους σε  μικρούς, εφικτούς υπο- στόχους καθώς έχει αποδειχθεί ότι η τακτική των μικρών βημάτων συντρίβει την αναβλητικότητα και ενισχύει την εμπιστοσύνη και την αυτοπεποίθηση.

Σε κάθε επίπεδο οι μικρές αλλαγές είναι οι πιο βιώσιμες, σε αντίθεση με τους ριζικούς μετασχηματισμούς οι οποίοι φαίνεται να μην έχουν ανάλογη ισχύ παραμονής όταν συντελούνται απότομα. Σε κάθε περίπτωση η τακτική των μικρών βημάτων είναι άκρως ισχυρή! Ας μη παραβλέπετε η τακτική του ολικού μετασχηματισμού του κόσμου και της πραγματικότητας μέσα από μικρά, ισχυρά και σχεδόν ανεπαίσθητα βήματα!

 

Ειρήνη Μεσσήνη

Συμβουλευτική Ψυχολόγος – Ψυχοθεραπεύτρια.

Αγίου Δημητρίου 44, Αθήνα

Τηλέφωνο: 6946442653

Email: irinimessini@gmail.com

Ειρήνη Μεσσήνη

Ψυχολόγος – ψυχοθεραπεύτρια

 

Για την  ITAM FINANCE και το GLOBAL FINANCIAL MARKETS ( markettechnicial)