ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΧΡΗΜΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ ( .ATG GENERAL INDEX)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΧΡΗΜΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ ( .ATG GENERAL INDEX)
Daily Time Frame
O ΓΔ δείκτης πραγματοποιεί retest τόσο στο 100% της δυναμικής μεσο- βραχυπρόθεσμης αντίστασης όσο και στην μεσο-μακροπρόθεσμη Bearish Resistance Trend Line ( red line of the chart ) στα επίπεδα των 656 μονάδων . H trend line οριοθετεί και την πάνω πλευρά ενός σημαντικού μακροπρόθεσμου breath triangle pattern of technical analysis.
Τις δύο προηγούμενες φορές η στατική άκαμπτη μεσοπρόθεσμη γραμμή τάσης σε υψηλότερα επίπεδα , ανέκοψε τις προσπάθειες των buyers να την διασπάσουν ανοδικά.
Η τελευταία ανοδική κίνηση του δείκτη προέρχεται από ένα V-Shaped pattern ( Strong intervation ) από το τελευταίο support του 8/1 Fan Gann Lines με 300% αύξηση του όγκου συναλλαγών περίπου ( 30 εκ στα 95 εκ ) από το average του συγκεκριμένου χρονικού ορίζοντα
H βραχυπρόθεσμη τάση μετράται με ισχυρή δύναμη και οι ρευστοποιήσεις οι οποίες λαμβάνουν χώρα στο retest των αντιστάσεων που προαναφέρθηκαν , απορροφώνται σχετικά εύκολα αν και όπως είναι αναμενόμενο με αυξημένη μεταβλητότητα και fluctuations σχεδόν σε όλα τα asset classes της υψηλής κεφαλαιοποίησης
Το τεχνικό σύστημα το οποίο εμπεριέχει το συγκεκριμένο επισυναπτόμενο διάγραμμα ( Alligator ), μας επιβεβαιώνει με το αγοραστικό του σήμα την θετική άποψη για ανοδικό break της αντίστασης και κίνησης του δείκτη προς τις 700 μονάδες.
Σύμφωνα με τις μετρήσεις του πρόσφατου Pivot ( δεν εχει αλλάξει ακόμα ) η πρώτη αντίσταση (R1) στις 626 μονάδες έχει ήδη διασπαστεί και ο δείκτης κινείται προς την δεύτερη ( R2) στις 693,26 μονάδες, όπως μπορείτε να δείτε στο δεύτερο τεχνικό διάγραμμα. Οι τεχνικοί ταλαντωτές υποστηρίζουν την συνέχεια της ανοδικής τάσης και κίνησης του δείκτη, προς το R2
Τechnical Strategy: Stop Long  View IF index bellow 620 units

Feel free and contact me for further information on how to invest or how to make trading about all the Global Markets and any asset classes

(This is not a recommendation, it is only my opinion. Remember that and past performance is no guarantee of future results)
INVESTMENT BROKER / FINANCIAL SERVICES
SENIOR PORTFOLIO STRATEGIST
Certified Technical Quantitative Analyst
Tel : GR +30 6944895870 , UK +44 7963 309936
Email: Vassilis.argiropoulos@yahoo.com
(email: info@itamfinance.com)
Disclaimer:
Information, opinions and analysis contained herein are based on sources believed to be reliable, but no representation, expressed or implied, is made as to its accuracy, completeness or correctness. The opinions contained herein reflect our current judgment and are subject to change without notice. We accept no liability for any losses arising from an investor’s reliance on or use of this report. This report is for information purposes only and is neither a solicitation to buy nor an offer to sell

About the Author

You may also like these