ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ_ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ_ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΟ TIME FRAME
Ο ελληνικός χρηματιστηριακός δείκτης κινείται διορθωτικά στον βραχυπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα με  σημείο αναφοράς το Pivot Point τα επίπεδα των 635 μονάδων. Οι τασικές μετρήσεις δείχνουν αυξημένες πιθανότητες στις επόμενες ημέρες ο δείκτης να κινηθεί κάτω από βραχυπρόθεσμο Pivot και προς το Support ( S1) στις 602 μονάδες, ενώ το δεύτερο ισχυρό support μετράται 50 μον χαμηλότερα από το S1 στις 550.
Τα επίπεδα των 600 μονάδων αποτελούν ψυχολογικό Support. Επίσης τα επίπεδα των 580 +/-5  μονάδες καταγράφονται ως  ανακλαστικό support, καθώς σημειώθηκαν τα τελευταία χαμηλά πριν την κίνηση του ΓΔ στα πρόσφατα υψηλά των 686 μον.

Τόσο οι ταλαντωτές μέτρησης του παλμού της τάσης όσο και οι δείκτες μέτρησης της τάσης , δείχνουν ότι οι πιθανότητες να δούμε τον δείκτη τουλαχιστιν στο S1 είναι αυξημένες,. Οι όγκοι παρατηρείται ότι στην διόρθωση είναι μειωμένοι με αδύναμο κρίκο τον τραπεζικό κλάδο ο οποίος παρουσιάζει αυξημένη μεταβλητότητα από τις 4 συστημικές τράπεζες που τον απαρτίζουν.

Βραχυπρόθεσμα, απαιτείται προσοχή, διότι το αυξημένο volatility των αγορών θα συνεχίσει μεσοπρόθεσμα και θα επηρεάσει και την ελληνική αγορά.  Στην περίπτωση που ο δείκτης δεν διασπάσει πτωτικά τα επίπεδα των 635 μονάδων και κινηθεί σε πλάγια τάση στο στενό εύρος του βραχυπρόθεσμου χρονικού ορίζοντα (4 time series 100%), τότε το σενάριο της περαιτέρω πτώσης θα πρέπει να αναθεωρηθεί, καθώς ο δείκτης θα διατηρήσει ενεργό τον ανοδικό στόχο προς τις 714-720 μονάδες.

Κοντινές αντιστάσεις τα επίπεδα των 655-660 μονάδων, ενώ το πρόσφατο υψηλό πέριξ των 686  μονάδων αποτελεί την ισχυρότερη αντίσταση.

Οι τάσεις στους βασικούς χρονικούς ορίζοντες

1.Short Term Trend: Short
2.Mid Term Trend: Hold Long
3.Long Term Trend: Hold Short –

Αναφορικά με την μακροπρόθεσμη τάση, στο παρακάτω εβδομαδιαίο διάγραμμα παρατηρείται ότι,  ο δείκτης κινείται κάτω από τον 30 ΜΑ -Weekly ( now is at 752 units ), αλλά και κάτω από το Weekly Pivot στις 816 μονάδες και το  Weekly S1 στις 703 μονάδες,
Technical Strategy: Stay Aside

For further assistance and information how to invest or how to make trading in all asset classes of the world, please feel free and contact me at any time

(This is not a recommendation, it is only my opinion)
Vassilis Argiropoulos
Investment Broker | Derivatives Trader
| Investment Consultant & Advisor | Asset Management Special
Tel : GR +30 6944895870 , UK +44 7963 309936
Disclaimer:
Information, opinions and analysis contained herein are based on sources believed to be reliable, but no representation, expressed or implied, is made as to its accuracy, completeness or correctness. The opinions contained herein reflect our current judgment and are subject to change without notice. We accept no liability for any losses arising from an investor’s reliance on or use of this report. This report is for information purposes only and is neither a solicitation to buy nor an offer to sell securities


Start typing and press Enter to search