ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ (.ATG General Index

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ (.ATG General Index)

O Γενικός δείκτης του χρηματιστηρίου Αθηνών μεσοπρόθεσμα πραγματοποιεί διορθωτική κίνηση με μειωμένους  όγκους συναλλαγών ( πέριξ των 50 m average ),  σε σχέση με την τελευταία ανοδική κίνηση του 2020 ( περιξ των 90 m -average ) μεσο-βραχυπρόθεσμα έχει αναπτύξει αρνητική τάση. Το pivot point μετράται στα επίπεδα των 788,42,55 μονάδων και όσο  κινείται κάτω από αυτό το σημείο , το καθοδικό  σενάριο είναι πρωταρχικό  και με πρώτο στόχο τα επίπεδα των 750-760 μονάδων ( έχει ήδη επιτευχθεί) .

Σε ενδεχόμενη extreme extension της διόρθωσης , ως δεύτερο στόχο ( S2) εντοπίζονται τα επίπεδα των 711-720 μονάδων, επίπεδα τα οποία αναμένεται να τελειώσει η υφιστάμενη διόρθωση,  

Η υφιστάμενη διορθωτική  κίνηση μετράται χρονικά κατά 90% της εκτιμώμενης χρονικής διάρκειας  και τείνει προς ολοκλήρωση βάσει των ταλαντωτών που κινούνται προς τα υπερπουληνένα επίπεδα . 

Τα προηγούμενα υψηλά των 827 μονάδων αποτελούν μια μεσοπρόθεσμη αντίστασή και και τα επίπεδα των 700 με 720 μονάδων , ισχυρή μακροπρόθεσμη στήριξή 

Stop Long Term View: if index close bellow 700 units

PIVOTS
R2 :865,92
R1 : 837,45

Pivot 788.25
S1 : 761.09

S2 : 713,18

Trends of Base Time Horizon 

100% 8 Time Series: Short Term Trend: Short
100% 30 Time Series: Mid Term Trend: Short
100% 120Time Series: Long Term Trend: Long

(This is not a recommendation, it is only my opinion. Remember that and past performance is no guarantee of future results)

Vassilis Argiropoulos
INVESTMENT BROKER / FINANCIAL SERVICES
SENIOR PORTFOLIO STRATEGIST
Certified Technical Quantitative Analyst
Disclaimer:
Information, opinions and analysis contained herein are based on sources believed to be reliable, but no representation, expressed or implied, is made as to its accuracy, completeness or correctness. The opinions contained herein reflect our current judgment and are subject to change without notice. We accept no liability for any losses arising from an investor’s reliance on or use of this report. This report is for information purposes only and is neither a solicitation to buy nor an offer to sellStart typing and press Enter to search