ΕΛΛΗΝΙΚΉ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ_ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ( .ATG)

ΕΛΛΗΝΙΚΉ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΓΟΡΑ_ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ( .ATG)
Το Pivot Point του δείκτη μετράται στις 601,27 μονάδες και ήδη βρίσκεται πάνω από αυτό στο 70% του χρόνου στο 100% του βραχυπρόθεσμου χρονικού ορίζοντα. Ως εκ τούτου η πρώτη αντίσταση εντοπίζεται στις 671 μονάδες και η δεύτερη στις 714 μονάδες. Ο δείκτης MACD ( τάσης ) είναι θετικός.καθώς και ο τροποποιημένος Full Stochastic να έχει κάνει ανοδικό cross over και με τον Ultimate Oscillator σε θετική προοπτική.
Το βασικό τεχνικό σενάριο στον δείκτη είναι το ανοδικό το οποίο από τις μετρήσεις δείχνει και σημαντικά υψηλό εάν δούμε την προοπτική των 714 μονάδων στο R2 του Pivot
To ανοδικό σενάριο ακυρώνεται μόνο εάν δούμε υποχώρηση κάτω από τις 582 μον με κλείσιμο και κυρίως να διασπάσει το S1
(This is not a recommendation, it is only my opinion)
Vassilis Argiropoulos
INVESTMENT / FINANCE CONSULTANT
Senior Portfolio Strategist,, Economics, Investor Relations
Certified Financial Investor & Certified Technical Quantitative Analyst
Investment Broker | Derivatives Trader | Investment Consultant & Advisor | Asset Management Special
Disclaimer:
Information, opinions and analysis contained herein are based on sources believed to be reliable, but no representation, expressed or implied, is made as to its accuracy, completeness or correctness. The opinions contained herein reflect our current judgment and are subject to change without notice. We accept no liability for any losses arising from an investor’s reliance on or use of this report. This report is for information purposes only and is neither a solicitation to buy nor an offer to sell securities


Start typing and press Enter to search